Samen werken aan de toekomst

Mediatoren

 

We hebben 15 mediatoren op de Agnesschool. Dit zijn leerlingen uit groep 6, groep 7/8 en groep 8. Per dag hebben drie mediatoren 'dienst' tijdens de pauzes van de groepen 3-4 en 5-8. Het dienstrooster hangt in de gang, zodat iedereen ziet wie er die dag mediator is. 

 

Wat is de taak van de mediator? 

De mediator loopt/speelt op de dag dat hij/zij 'dienst' heeft zichtbaar (met geel hesje) op het plein. Andere kinderen kunnen hen dan bij zich roepen als er een conflict is. Op de eerste plaats moet voor alle kinderen duidelijk zijn dat je zelf een conflict oplost. Kom je er samen echt niet uit, dan kan je er een mediator bij halen. Als de mediatoren zelf een conflict opmerken, kunnen zij er zelf ook op af stappen. Conflicten kunnen op het plein opgelost worden tijdens het buitenspelen. Als nog niet alle conflicten opgelost zijn, mogen de conflicten ook een kwartier na de pauzetijd opgelost worden. De mediatoren zoeken dan een rustig plekje in de school. 

De mediatoren hebben geleerd dat zij volgens het stappenplan moeten werken. Een van de eerste stappen is de regels opnoemen: we proberen het probleem op te lossen, we schelden niet en laten elkaar uitpraten. Wanneer de kinderen zich niet aan de regels houden, zullen de mediatoren hen weer terug naar de klas brengen. De mediatoren zullen zoeken naar een win-winoplossing voor beide partijen. Zij mogen tips geven. De oplossing moet uit de kinderen zelf komen. 

Leerkrachten mogen ook leerlingen naar de mediatoren sturen. De mediatoren zullen dan aangeven wanneer zij tijd hebben om het conflict op te lossen. Dit zal een kwartier na de pauze zijn en om kwart voor 2. (Er zijn dus drie momenten op een dag.) 

Mediatoren komen altijd bij de leerkracht melden of het conflict is opgelost en wat er is afgesproken. Als er geweld bij het conflict is gebruikt, dan zal de mediator het conflict door de leerkracht laten oplossen. 

 

De mediatoren hebben vooraf drie trainingen gevolgd. Als zij deze goed afsluiten, ontvangen zij een certificaat. Ieder schooljaar mogen de mediatoren zich opnieuw verkiesbaar stellen.