Samen werken aan de toekomst
Logopedie

Sommige leerlingen zijn gebaat bij logopedie. Een ouder is vrij om te kiezen welke logopedist het beste is voor zijn of haar kind. Als school hebben wij een dependance van:

Hoofdvestiging:
Logopediepraktijk Zomerdijk
Poortdijk 34 D/E, 3402 BS  IJsselstein, 030-6871128
http://www.logopediepraktijkzomerdijk.nl/