Samen werken aan de toekomst
Missie
 
Stralend, vol vertrouwen en met passie aan
een kleurrijke toekomst bouwen voor iedere leerling.
 
De leerkracht ziet het als zijn taak om ieder kind kansen te geven om zich in een ononderbroken leerlijn te ontwikkelen tot een zelfstandig denkend, sociaal, evenwichtig en creatief mens.
 
Waarden gedreven onderwijs
Op de Agnesschool staan een vijftal waarden centraal: samen, verantwoordelijk, boeiend, respect en plezier. Ze geven de identiteit van onze school aan die wij samen met medewerkers, ouders, leerlingen en de omgeving vormgeven. De waarden vormen samen één geheel.
 
 
Op de Agnesschool zijn wij samen (team, ouders, leerlingen) verantwoordelijk
voor boeiend onderwijs. Dit alles doen wij uit respect  voor jezelf,
de ander en de omgeving.
Met als doel: met plezier  leren op school!
 
Waarden gedreven onderwijs gaat uit van kansen en mogelijkheden. Kinderen die de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen, doen dat ook. Kinderen hebben van nature talent, creativiteit en empathie. Als je weet wie je bent en wat je in huis hebt, sta je veel steviger in je schoenen. Het leert kinderen om keuzes te maken en vooral ook: de verantwoordelijkheid voor die keuzes te dragen. Het is onze taak het beste uit het kind te halen en een veilig klimaat te scheppen.