Samen werken aan de toekomst
Resultaten van ons onderwijs

De school is verplicht informatie over de resultaten van het onderwijs te verstrekken. Wij zullen aan deze verplichting voldoen, ook al hebben we zo onze bedenkingen. Wij zijn namelijk bevreesd, dat cijfers belangrijker gaan worden dan de weg die bewandeld wordt om die cijfers te behalen. Niet alleen het eindresultaat telt voor ons team, maar vooral ook de wijze waarop dat eindresultaat is behaald. Belangrijk vinden wij dat onze kwaliteit van onderwijs in al haar facetten van een uitstekend niveau zijn. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de adviezen over de afgelopen jaren, uitgedrukt in percentages. 

 
 

2014-2015

Aantal ll 32

(%)

2015-2016

Aantal ll 27

(%)

2016-2017

Aantal ll 24

(%)

2017-2018

Aantal ll 27

(%)

2018-2019

Aantal ll 21

(%)

Cito-score totaal

Route 8 totaal (2018-2019)*

541

540,4

540,8

533,8

208,3

SVO

speciaal voortgezet onderwijs

0%

0%

0%

0%

0%

LWOO

leerweg ondersteunend onderwijs

0%

0%

4%

0%

24%

BBL/KBL

6%

4%

0%

0%

0%

KBL/TL

9%

7%

0%

26%

14%

TL/HAVO

25%

15%

40%

29%

33%

HAVO/VWO

25%

30%

20%

19%

10%

VWO

35%

44%

36%

26%

19%

* Afgelopen schooljaar hebben wij voor het eerst gekozen voor een andere eindtoets. We  hebben gekozen voor route 8. Route 8 hanteert echter andere scores dan de cito eindtoets en zijn niet 1 op 1 met elkaar te vergelijken.   
 

Op basis van de resultaten van ons cito leerlingvolgsysteem, de methodetoetsen en de indruk die de school krijgt van de leerling op het gebied van werkhouding, doorzettingsvermogen, taakgerichtheid en de mate van zelfstandigheid, wordt door de leerkrachten, in overleg met de intern begeleider, een advies voor het voortgezet onderwijs vastgesteld. In het geval de leerling een hogere score haalt op de eind citotoets dan het gegeven advies, kan het advies in overleg met ouders/verzorgers heroverwogen worden. 

Nog meer 'harde cijfers' over de Agnesschool zijn terug te vinden op: http://www.scholenopdekaart.nl

De inspectie toetst eveneens de kwaliteit van het gegeven onderwijs op de Agnesschool. Ben je geinteresseerd in de uitkomsten van dit onderzoek, kijk dan op http://www.owinsp.nl voor een uitgebreid rapport.