Samen werken aan de toekomst
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland (GGD)

De jeugdgezondheidszorg richt zich op geneeskundig onderzoek en screening. Dit gebeurt twee keer in een basisschoolperiode. In principe vinden de gezondheidsonderzoeken plaats in groep 2 en 7. In het kader van arbobeleid vindt ook regelmatig een hygiëneonderzoek plaats van het schoolgebouw.

https://www.ggdru.nl/mijn-kind.html
 
https://www.ggdru.nl/mijn-kind/folders.html