Samen werken aan de toekomst
Groep 4
 
Dit is het leerjaar waarin de kinderen er al wat vakken bij krijgen en er meer inzicht bij de vakgebieden komt kijken.
 
Lezen
In groep 4 is lezen nog steeds erg belangrijk, hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Dit doen we dagelijks met de technisch leesmethode Timboektoe. Daarnaast lezen de kinderen ook leesbladen, woordrijtjes en hebben ze een boek uit de schoolbibliotheek.
We zullen dit jaar ook gaan tutorlezen. Dit houdt in dat een leerling uit de bovenbouw elke week 2x10 minuten komt lezen met uw kind. Dit kunnen woordrijtjes of verhalen zijn. De kinderen vinden dit over het algemeen erg leuk, dus is het meteen een goede motivatie.
 
Iedere vrijdagmorgen van 08.30 uur tot ongeveer 09.00 uur gaan we in kleine groepjes uiteen waarin elk kind op zijn eigen niveau leest. Wij zoeken hiervoor ouders die een klein groepje willen begeleiden. Lijkt het jullie leuk hierbij te helpen, dan kunnen jullie zich opgeven bij de leerkracht.
 
Al deze leesoefeningen zijn ervoor bedoeld om de kinderen veel lees-kilometers te laten maken. Dit om het leestempo te verhogen. Tevens gaan ze moeilijkere woorden leren lezen.
De kinderen doen er goed aan om thuis ook veel te blijven lezen, vooral hardop. Daarnaast is voorlezen ook nog steeds erg leuk en bovendien goed voor de ontwikkeling van de woordenschat!
 
Naast technisch lezen, richten we ons in groep 4 ook op begrijpend lezen. Vanaf de tweede helft van het schooljaar gebruiken we hiervoor de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip werkt met actuele onderwerpen. De kinderen zullen de onderwerpen herkennen van het Jeugdjournaal.


Taal en spelling
Voor taal en spelling werken we met de methode Staal. Deze methode motiveert de kinderen door de realistische context. Zo wordt bijvoorbeeld in de lessen woordenschat een nieuw woord geïntroduceerd aan de hand van een filmpje.
Met spelling leren de kinderen spellingregels, welke worden ondersteund door een gebaar. Hiermee kunnen ze woorden foutloos leren schrijven.
De kinderen krijgen dagelijks een dictee van 6 woorden en een zin. Hierin worden nieuwe spellingregels geoefend en oude herhaald, zodat er genoeg inoefening is.
 
 
Rekenen
In groep 4 worden de optelsommen en aftreksommen t/m 20 geautomatiseerd. Daarnaast leren ze optellen en aftrekken tot 100, met en zonder overschrijden van het tiental. De tafelsommen komen ook aan bod. Ze leren de tafels 1 t/m 6 en 10.
Naast "kale" sommen wordt het rekenen in groep 4 ook steeds inzichtelijker. De kinderen krijgen te maken met verhaaltjessommen en leren uit een concrete situatie de som te halen.
Wekelijks staan ook de onderdelen geld, tijd, meten en meetkunde centraal. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld met geld te rekenen. Bij klokkijken komt de analoge en digitale klok aan bod (met hele/halve uren en kwartieren).
 
Schrijven:
We gebruiken de methode Klinkers. In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters te schrijven. Er moeten langere zinnen worden geschreven waarin steeds ook reeds aangeboden hoofdletters terugkomen. Zodoende is er veel oefening en wordt er aan het schrijftempo gewerkt. In de loop van het jaar zal de liniatuur veranderen, zodat er kleiner geschreven moet worden. Dit ter voorbereiding op groep 5.
 
Schoolzwemmen
Vanaf begin februari gaan we schoolzwemmen.  De leerkracht gaat gezamenlijk met de kinderen naar de kleedkamers om om te kleden.
Voor het toezicht en de veiligheid van de kinderen zijn er elke week 2 ouders nodig die bij de zwemles blijven en na afloop mee terug lopen naar school. Hiervoor zal tegen die tijd een intekenlijst bij de deur van de klas komen te hangen.
 
Vertelbeurt
Halverwege het jaar gaan we starten met de vertelbeurt. Jullie kind kiest zelf een onderwerp uit waar hij/zij iets over kan vertellen. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van een presentatie (powerpoint/prezi). Tegen die tijd krijgt u hier nog specifieke informatie over.