Samen werken aan de toekomst
De leerlingenraad

Naast de mening van een ouder is de mening van een kind net zo belangrijk. Daarom heeft de Agnesschool gekozen voor een leerlingenraad. Dit is een raad die meedenkt met de school vanuit de belangen van het kind. Vanaf groep 5 t/m 8 mogen kinderen zich aanmelden voor deze raad. Uit elke groep twee kinderen. De leerlingen die in de leerlingenraad willen, presenteren een zelfbedacht 'programma' aan de klas.

Alle kinderen mogen stemmen op het kind waarvan zij vinden dat diegene de beste voorstellen heeft, zich het beste presenteert, het beste de vragen kan beantwoorden en het beste kan uitleggen wat hij of zij bedoelt. De kinderen die in de leerlingenraad komen, worden democratisch gekozen en elk jaar worden er weer nieuwe verkiezingen gehouden. De leerlingenraad vergadert 5 à 6 keer per jaar. Ze inventariseren wat er leeft en nemen dit mee in het gezamenlijke overleg. Alles wordt uitvoerig besproken en beargumenteerd. De ideeën waar overeenstemming over wordt bereikt, worden als voorstel naar de leerkrachten teruggekoppeld. Zo heeft de leerlingenraad al een pingpong tafel, vernieuwde toiletten en een boekenmarkt gerealiseerd.

 
Ideeën leerlingenraad

Wanneer je een goed idee hebt voor de leerlingenraad, kun je dit inleveren in de ideeënbus in de hal.