Samen werken aan de toekomst
Cultuur Ateliers


Cultuureducatie vinden wij broodnodig voor onze leerlingen. Voor bijna alle culturele vakken gebruiken wij methoden. Daarnaast hebben wij groep overstijgende ateliers.  In de ateliers gaan de leerlingen in heterogene groepen gedurende een aantal lesblokken van 6 weken met een onderwerp aan de slag. Bijvoorbeeld het uitwerken van een dans, of iets met muziek, drama, textiele werkvormen enz. Na 5 weken wordt dit op de cultuurmiddag gepresenteerd aan de ouders. Kinderen leren hierbij van elkaar en omdat er langere tijd gewerkt wordt aan een onderwerp kan verdieping plaatsvinden. Daarnaast volgen de leerlingen het kunst- en cultuurprogramma van Kunst Centraal.
 

Door veel aandacht te besteden aan cultuureducatie stimuleren wij:
  • Betrokkenheid bij de samenleving
  • Dat leerlingen een andere 'taal ' gaan spreken waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen. Leerlingen worden uitgedaagd hun talenten op kunstzinnig gebied te ontwikkelen.
  • Leerlingen creatief te laten denken zodat het flexibele en innovatieve mensen worden. Voorbereid op de toekomst.
  • Creativiteit geeft kennis, kennis geeft creativiteit.