Samen werken aan de toekomst
Schoolbieb

We zijn supertrots op onze schoolbieb!
O
p onze school hebben we een uitgebreide collectie boeken. Dit zijn zowel informatieve boeken als leesboeken. Deze boeken staan in een aparte ruimte in onze school.

Op dinsdag en vrijdag kunnen de kinderen hier terecht voor de uitleen.
Van 8.30 uur tot 9.15 uur is de bieb open. Enkele ouders helpen de leerlingen met het uitzoeken, uitlenen en reserveren van de boeken. Kinderen hebben een pasje van het digitale uitleensysteem. Alle boeken staan hierop geregistreerd. Dit uitleensysteem sluit aan bij de bibliotheek IJsselstein. Afgelopen jaar is de collectie opgeschoond en vooral vernieuwd.
De kinderen konden een wensenlijstje indienen. Aan de hand hiervan zijn nieuwe boeken aangeschaft. Nieuwe of tweedehands boeken zijn altijd welkom.

Heeft u nog bruikbare boeken dan zijn wij er blij mee!